Munkavédelem

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatás átalánydíjas vagy egyedi szerződés alapján.

Munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

A munkáltatónak az irányítása alá tartozó valamennyi területén gondoskodnia kell arról, hogy a munkahelyek kialakítása és a folyamatos üzemeltetése feleljen meg az érvényben levő jogszabályokban, törvényben, rendeletben meghatározottaknak, és a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és módosításai, valamint a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet biztosítja a jogot a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez mindazok számára, akik Magyarországon munkát végeznek. A jogszabályok meghatározzák a munkáltatók és a munkavállalók munkavédelmi feladatait, kötelezettségeit és jogait.

Munkavédelem területén vállaljuk:

 • munkahelyi kockázatértékelés felmérése, értékelése, évenkénti felülvizsgálata
 • munkavédelmi szabályzatok,- munkavédelmi utasítások készítése,
 • egyéni védőeszközök meghatározása, kiválasztása,
 • munkavédelmi oktatás munkába álláskor és meghatározott időnként
 • munkavédelmi bejárások, annak dokumentálása, hiányosságok megszüntetésére intézkedési utasítás készítése
 • munkavédelmi hatósági ellenőrzésre felkészítés,
 • hatósági ellenőrzésen való részvétel, szakmai ügyintézés,
 • egységes, átfogó munkabiztonsági stratégia kidolgozása,
 • kisgépkezelői tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
 • munkavédelmi üzembe helyezés,
 • baleset esetén, balesetek teljes körű kivizsgálása, dokumentálása,
 • munkavédelmi, teherkötözői oktatások tartása,- jogszabályfigyelés, tanácsadás,
 • alvállalkozók bevonásával munkakörnyezeti mérések: zaj, megvilágítás, por, klíma, levegőszennyezők, érintésvédelmi,stb.

Továbbá: munkavédelmi és tűzvédelmi eszközök, egyéni védőeszközök, nyomtatványok, táblák árusítása, megrendelés esetén helyszínre szállítása.

Ugye Ön is tudja? A Jogszabályok ismeretének a hiánya nem mentesít a felelősségre vonás alól. A hiányosságoknak súlyos következményei lehetnek.

Kérjen árajánlatot a felsorolt szolgáltatásokra, a részletekről érdeklődjön az elérhetőségeink valamelyikén!